Επειδή διατυπώθηκαν διάφορες επικρίσεις και σχόλια για κάποιες ενέργειες που αποδόθηκαν στην Ένωση Συλλαίων γνωστοποιείται ότι : Η Ενωση Συλλαίων, από το έτος 2020 και εφεξής δεν εκπροσωπείται από νομίμως εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, διότι η θητεία του Δ.Σ. έχει λήξει και δεν έχουν διενεργηθεί νέες αρχαιρεσίες. Επομένως μέχρι την διεξαγωγή νέων αρχαιρεσιών και την εκλογή νέου Δ.Σ. δεν εκπροσωπείται από κανέναν. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε Πρόεδρος, ούτε Αντιπρόεδρος, ή Γενικός Γραμματέας κ.λ.π. Τυχόν ενέργειες ή άλλα διαβήματα αποτελούν μεμονωμένες ενέργειες οι οποίες δεν εκπροσωπούν τον σύλλογο,

Τάκης Σαλκιτζόγλου τέως Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Συλλαίων.