Αγαπητοί μου Συλλελήδες και φίλοι μας,
πολύ πρόσφατα έγινε διαδικτυακά προσβάσιμη η “πρωτότυπος Ασιανή μυθιστορία” του δημοτικού ιατρού Σμύρνης Νικολάου Βακαλοπούλου, “Ο Συλλαίος” (1909), διαθέσιμη δωρεάν στη διεύθυνση:
Η αναβίωση του σπανίου αυτού βιβλίου οφείλεται στον εγγονό του συγγραφέα Αντώνη Βλασσόπουλο. Η μυθιστορηματική περιπλάνηση του εκ Σύλλης ορμωμένου Αλεξάνδρου δεν περιορίζεται στην Μικρά Ασία αλλά περιλαμβάνει και την απελευθερωμένη Ελλάδα. Εμπεριέχονται πολύτιμες λαογραφικές και γλωσσολογικές πληροφορίες, κυρίως για το Κατιρλί της Βιθυνίας και φυσικά για τη Σύλλη, όπου ο συγγραφέας έζησε για 3 χρόνια. Η ανάγνωση του “Συλλαίου” δυσχεραίνεται από την καθαρεύουσα κι από τη μέτρια ποιότητα της φωτογράφισης, αλλά αποζημιώνει τον επίμονο αναγνώστη με πολλές εκπλήξεις.
Η έντυπη μορφή θα κυκλοφορήσει με εισαγωγή του Προέδρου μας, κου Παναγιώτου Σαλκιτζόγλου.
Δρ Κων/νος Αρ. Αγιαννίδης
Αντιπρόεδρος ΔΣ