Αγαπητοί μου Συλλελήδες και φίλοι μας,

ο Δρ İLKER METE MİMİROĞLU, Καθηγητής στον Τομέα Παλαιοχριστιανικών και
Βυζαντινών Τεχνών του Τμήματος Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής
Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Necmettin
Erbakan του Ικονίου, που προΐσταται των αναστηλωτικών εργασιών σε
διάφορες βυζαντινές αρχαιότητες όπως ο περικαλλής ΙΝ Αρχ. Μιχαήλ στη
Σύλλη μας, στα Λύστρα (Κύλιστρα), στις Χίλιες και Μια Εκκλησίες στα
Λάρανδα (Καραμάν) έρχεται στην Ελλάδα για σειρά ομιλιών (Ν. Καρβάλη,
Θεσσαλονίκη) σχετικά με το έργο του και ειδικότερα με θέμα:
“Βυζαντινές εκκλησίες και μοναστήρια στις περιοχές Ικονίου και
Λαράνδων (Καραμάν)”.
Στη Θεσσαλονίκη έρχεται προσκεκλημένος της Ένωσης Συλλαίων Ελλάδος
δεδομένου ότι έχει να προβεί και σε σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με
τα αναστηλωτικά έργα στη Σύλλη. Η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα της Ένωσης Ομογενών εκ Κωνσταντινουπόλεως Βορείου Ελλάδος
(Πουλαντζάκη 19, Καλαμαριά) την Τετάρτη 31η Αυγούστου, 6 – 9μμ.
Παρακαλείσθε όπως παρευρεθείτε ή οι εκπρόσωποι σωματείων αποστείλετε
χαιρετισμό.

Δρ Κων/νος Αρ. Αγιαννίδης
Αντιπρόεδρος ΔΣ
Ένωση Συλλαίων Ελλάδος