Κυκλοφόρησε σε πολυτελή έκδοση (Λεύκωμα) ο Ληξιαρχικός Κώδικας Γεννήσεων- Βαπτίσεων της Σύλλης μέχρι το 1922. Ο κώδικας, τον οποίον έφερε στην Ελλάδα ο τελευταίος δήμαρχος της ελληνορθόδοξης κοινότητας Ιωάννης Χριστοφορίδης και φυλάσσεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, περιλαμβάνει, ως επί το πλείστον, τα ονόματα και τα επώνυμα των γονέων και του αναδόχου, τις ημερομηνίες γεννήσεως και βαπτίσεως του νεογνού, την εκκλησία όπου έγινε η βάπτιση, το όνομα του ιερέα και φυσικά το βαπτιστικό όνομα που δόθηκε στο παιδί. Η έκδοση προλογίζεται και αναλύεται από τον Τάκη Σαλκιτζόγλου ( πρόεδρο της Ένωσης Συλλαίων) και συνοδεύεται από ευρετήριο με τα οικογενειακά ονόματα (τα επώνυμα) των αναγραφομένων στον Κώδικα.
Ο Κώδικας αυτός είναι ένα ζωντανό μνημείο της κοινωνικής ζωής της Σύλλης, που υπενθυμίζει πόσο η επιλογή ενός ονόματος για το νεογέννητο είναι μια ένδειξη της επίδρασης ιστορικών, ιδεολογικών, πολιτιστικών και ψυχολογικών παραγόντων αλλά και πόσο αυτές οι σύντομες, λακωνικές αλλά περιεκτικές εγγραφές αποτελούν σήμερα μικρούς φωτεινούς λύχνους που ( 100 χρόνια μετά την Καταστροφή του μικρασιατικού ελληνισμού) φωτίζουν τη ζωή των προγόνων μας.
Οι συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας (κορωνοϊός, καραντίνα κ.λ.π.) εμποδίζουν επί του παρόντος την παρουσίαση του πολύτιμου αυτού βιβλίου. Όποιος όμως ενδιαφέρεται για σχετικές λεπτομέρειες μπορεί να απευθυνθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας για σχετικές πληροφορίες.