Κυκλοφόρησε η β΄έκδοση της “Σύλλης του Ικονίου”. Το μοναδικό μέχρι σήμερα βιβλίο που έχει ασχοληθεί με την ιστορία, τη λαογραφία και την εν γένει ιδιαιτερότητα της Σύλλης είχε εκδοθεί το έτος 2005. Ως γνωστόν, είχε εξαντληθεί προ πολλού. Ο συγγραφέας του Τάκης Σαλκιτζόγλου προσέθεσε πολλά νέα στοιχεία, άγνωστο φωτογραφικό υλικό και σημαντικές πληροφορίες, αποτέλεσμα των έκτοτε ερευνών του. Η εργασία του αυτή εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Μπαλτά στη σειρά ” Εξ Ανατολών” ως νέα έκδοση εμπλουτισμένη και βελτιωμένη. Λίαν προσεχώς θα γίνει η παρουσίασή του τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, οπότε και θα γίνει σχετική ανακοίνωση.