Ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ( ή Αγίας Ελένης, όπως τον αποκαλούν οι Τούρκοι ) σε φωτογραφία προ της ανακαινίσεώς του, η οποία διήρκεσε σχεδόν επτά χρόνια, από το 2007 έως το 2014.

Ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ( ή Αγίας Ελένης, όπως τον αποκαλούν οι Τούρκοι ) σε φωτογραφία προ της ανακαινίσεώς του, η οποία διήρκεσε σχεδόν επτά χρόνια, από το 2007 έως το 2014.

Συλλαιες

Συλλαιες

Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στον Αρχάγγελο Μιχαήλ της Σύλλης τον Μαϊο του 2012. Εξ αριστερών κατά σειράν : Αλκαίος Σαλκιτζόγλου, η συντηρήτρια του ναού , ο Τούρκος βυζαντινολόγος Mimiroglu,, o Πρόεδρος της Ένωσης Συλλαίων Τάκης Σαλκιτζόγλου, ο πατριάρχης Κων/πόλεως Βαρθολομαίος ο Α΄ και ο Μανόλης Σαρρηκωστής, αντιπρόεδρος της Ένωσης Συλλαίων

Ο πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την επίσκεψή του στον Αρχάγγελο Μιχαήλ της Σύλλης τον Μαϊο του 2012.
Εξ αριστερών κατά σειρά : Αλκαίος Σαλκιτζόγλου, η συντηρήτρια του ναού , ο Τούρκος βυζαντινολόγος Mimiroglu,, o Πρόεδρος της Ένωσης Συλλαίων Τάκης Σαλκιτζόγλου, ο πατριάρχης Κων/πόλεως Βαρθολομαίος ο Α΄ και ο Μανόλης Σαρρηκωστής, αντιπρόεδρος της Ένωσης Συλλαίων

Το τέμπλο του ναού όπως σωζόταν μισοκατεστραμμένο ( φωτογραφία του Τάκη Σαλκιτζόγλου τον Απρίλιο του έτους 2000 )

Το τέμπλο του ναού όπως σωζόταν μισοκατεστραμμένο ( φωτογραφία του Τάκη Σαλκιτζόγλου τον Απρίλιο του έτους 2000 )

Το τέμπλο του ναού όπως σωζόταν μισοκατεστραμμένο ( φωτογραφία του Τάκη Σαλκιτζόγλου τον Απρίλιο του έτους 2000 )

Το τέμπλο του ναού όπως σωζόταν μισοκατεστραμμένο ( φωτογραφία του Τάκη Σαλκιτζόγλου τον Απρίλιο του έτους 2000 )

Ο τρούλος του ναού

Ο τρούλος του ναού

 

Φωτογραφία ενοριακού ιερέα του Αρχαγγ. Μιχαήλ, που στέκεται στη μεσημβρινή πλευρά του ναού ( αρχές του 20ου αιώνα, ίσως του 1905 )

Φωτογραφία ενοριακού ιερέα του Αρχαγγ. Μιχαήλ, που στέκεται στη μεσημβρινή πλευρά του ναού ( αρχές του 20ου αιώνα, ίσως του 1905 )

Φωτογραφίες του 2013 κατά τις εργασίες ανακαίνισης του ναού

2013 κατά τις εργασίες ανακαίνισης του ναού

2013 κατά τις εργασίες ανακαίνισης του ναού

2013 κατά τις εργασίες ανακαίνισης του ναού

2013 κατά τις εργασίες ανακαίνισης του ναού

2013 κατά τις εργασίες ανακαίνισης του ναού

2013 κατά τις εργασίες ανακαίνισης του ναού

2013 κατά τις εργασίες ανακαίνισης του ναού

Ο τρούλος του ναού

Ο τρούλος του ναού

Η άνοδος προς τον γυναικωνίτη

Η άνοδος προς τον γυναικωνίτη

Το τέμπλο μετά την αποκατάστασή του που έγινε με τη συνεργασία και τη συνδρομή της Ένωσης Συλλαίων της Ελλάδος (2014)

Το τέμπλο μετά την αποκατάστασή του που έγινε με τη συνεργασία και τη συνδρομή της Ένωσης Συλλαίων της Ελλάδος (2014)

Το τέμπλο μετά την αποκατάστασή του που έγινε με τη συνεργασία και τη συνδρομή της Ένωσης Συλλαίων της Ελλάδος (2014)

Το τέμπλο μετά την αποκατάστασή του που έγινε με τη συνεργασία και τη συνδρομή της Ένωσης Συλλαίων της Ελλάδος (2014)

Το τέμπλο μετά την αποκατάστασή του που έγινε με τη συνεργασία και τη συνδρομή της Ένωσης Συλλαίων της Ελλάδος (2014)

Το τέμπλο μετά την αποκατάστασή του που έγινε με τη συνεργασία και τη συνδρομή της Ένωσης Συλλαίων της Ελλάδος (2014)

Το εσωτερικό του ναού μετά την ανακαίνισή του ( Φωτογραφία του 2014)

Το εσωτερικό του ναού μετά την ανακαίνισή του  (Φωτογραφία του 2014)

Το εσωτερικό του ναού μετά την ανακαίνισή του (Φωτογραφία του 2014)

Το εσωτερικό του ναού μετά την ανακαίνισή του (Φωτογραφία του 2014)

Οι αποκαλυφθείσες εσχάτως αγιογραφίες που υπήρχαν στο ιερό του ναού και οι οποίες δεν έχουν εισέτι χρονολογηθεί ( Ίσως είναι παλαιοχριστιανικές )

Οι αποκαλυφθείσες εσχάτως αγιογραφίες που υπήρχαν στο ιερό του ναού και οι οποίες δεν έχουν εισέτι χρονολογηθεί ( Ίσως είναι παλαιοχριστιανικές )

Οι αποκαλυφθείσες εσχάτως αγιογραφίες που υπήρχαν στο ιερό του ναού και οι οποίες δεν έχουν εισέτι χρονολογηθεί ( Ίσως είναι παλαιοχριστιανικές )

Οι αποκαλυφθείσες εσχάτως αγιογραφίες που υπήρχαν στο ιερό του ναού και οι οποίες δεν έχουν εισέτι χρονολογηθεί ( Ίσως είναι παλαιοχριστιανικές )

Οι αποκαλυφθείσες εσχάτως αγιογραφίες που υπήρχαν στο ιερό του ναού και οι οποίες δεν έχουν εισέτι χρονολογηθεί ( Ίσως είναι παλαιοχριστιανικές )

Οι αποκαλυφθείσες εσχάτως αγιογραφίες που υπήρχαν στο ιερό του ναού και οι οποίες δεν έχουν εισέτι χρονολογηθεί ( Ίσως είναι παλαιοχριστιανικές )

Οι αποκαλυφθείσες εσχάτως αγιογραφίες που υπήρχαν στο ιερό του ναού και οι οποίες δεν έχουν εισέτι χρονολογηθεί ( Ίσως είναι παλαιοχριστιανικές )

Οι αποκαλυφθείσες εσχάτως αγιογραφίες που υπήρχαν στο ιερό του ναού και οι οποίες δεν έχουν εισέτι χρονολογηθεί ( Ίσως είναι παλαιοχριστιανικές )

Η μαρμάρινη Αγία Τράπεζα, που ανορθώθηκε και αυτή κατά τις εργασίες ανακαίνισης του ναού

Η μαρμάρινη Αγία Τράπεζα, που ανορθώθηκε και αυτή κατά τις εργασίες ανακαίνισης του ναού

Η περιμετρική επιγραφή της Αγίας Τράπεζας

Η περιμετρική επιγραφή της Αγίας Τράπεζας

Αγιογραφήσεις του εσωτερικού του ναού που ανάγονται στον 19ο αιώνα

Αγιογραφήσεις του εσωτερικού του ναού που ανάγονται στον 19ο αιώνα

Αγιογραφήσεις του εσωτερικού του ναού που ανάγονται στον 19ο αιώνα

Αγιογραφήσεις του εσωτερικού του ναού που ανάγονται στον 19ο αιώνα

Αγιογραφήσεις του εσωτερικού του ναού που ανάγονται στον 19ο αιώνα

Αγιογραφήσεις του εσωτερικού του ναού που ανάγονται στον 19ο αιώνα

Αγιογραφήσεις του εσωτερικού του ναού που ανάγονται στον 19ο αιώνα

Αγιογραφήσεις του εσωτερικού του ναού που ανάγονται στον 19ο αιώνα

Το δεσποτικόν του ναού ( θρόνος του μητροπολίτη)

Το δεσποτικόν του ναού ( θρόνος του μητροπολίτη)

Ο άμβωνας του ναού, όπως αποκατεστάθη

Ο άμβωνας του ναού, όπως αποκατεστάθη

Η εσωτερική όψη του τρούλου με την εικόνα του Παντοκράτορα

Η εσωτερική όψη του τρούλου με την εικόνα του Παντοκράτορα

Φωτογραφίες εικόνων που τοποθετήθηκαν στο τέμπλο με τη φροντίδα της Ένωσης Συλλαίων της Έλλάδος και των αδελφών Ευλαμπίας και Άννας Μωυσόγλου. (ο Αρχαγγ. Μιχαήλ, η Θεοτόκος και ο Ιησούς Χριστός)

Φωτογραφίες εικόνων που τοποθετήθηκαν στο τέμπλο με τη φροντίδα της Ένωσης Συλλαίων της Έλλάδος και των αδελφών Ευλαμπίας και Άννας Μωυσόγλου. (ο Αρχαγγ. Μιχαήλ, η Θεοτόκος και ο Ιησούς Χριστός)

Φωτογραφίες εικόνων που τοποθετήθηκαν στο τέμπλο με τη φροντίδα της Ένωσης Συλλαίων της Έλλάδος και των αδελφών Ευλαμπίας και Άννας Μωυσόγλου. (ο Αρχαγγ. Μιχαήλ, η Θεοτόκος και ο Ιησούς Χριστός)

Φωτογραφίες εικόνων που τοποθετήθηκαν στο τέμπλο με τη φροντίδα της Ένωσης Συλλαίων της Έλλάδος και των αδελφών Ευλαμπίας και Άννας Μωυσόγλου. (ο Αρχαγγ. Μιχαήλ, η Θεοτόκος και ο Ιησούς Χριστός)

Φωτογραφίες εικόνων που τοποθετήθηκαν στο τέμπλο με τη φροντίδα της Ένωσης Συλλαίων της Έλλάδος και των αδελφών Ευλαμπίας και Άννας Μωυσόγλου. (ο Αρχαγγ. Μιχαήλ, η Θεοτόκος και ο Ιησούς Χριστός)

Φωτογραφίες εικόνων που τοποθετήθηκαν στο τέμπλο με τη φροντίδα της Ένωσης Συλλαίων της Έλλάδος και των αδελφών Ευλαμπίας και Άννας Μωυσόγλου. (ο Αρχαγγ. Μιχαήλ, η Θεοτόκος και ο Ιησούς Χριστός)

επιτύμβιες πλάκες από τάφους Συλλαίων που ανεκαλύφθησαν στο προαύλιο του ναού

επιτύμβιες πλάκες από τάφους Συλλαίων που ανεκαλύφθησαν στο προαύλιο του ναού

επιτύμβιες πλάκες από τάφους Συλλαίων που ανεκαλύφθησαν στο προαύλιο του ναού

επιτύμβιες πλάκες από τάφους Συλλαίων που ανεκαλύφθησαν στο προαύλιο του ναού

επιτύμβιες πλάκες από τάφους Συλλαίων που ανεκαλύφθησαν στο προαύλιο του ναού

επιτύμβιες πλάκες από τάφους Συλλαίων που ανεκαλύφθησαν στο προαύλιο του ναού

επιτύμβιες πλάκες από τάφους Συλλαίων που ανεκαλύφθησαν στο προαύλιο του ναού

επιτύμβιες πλάκες από τάφους Συλλαίων που ανεκαλύφθησαν στο προαύλιο του ναού

επιτύμβιες πλάκες από τάφους Συλλαίων που ανεκαλύφθησαν στο προαύλιο του ναού

επιτύμβιες πλάκες από τάφους Συλλαίων που ανεκαλύφθησαν στο προαύλιο του ναού

επιτύμβιες πλάκες από τάφους Συλλαίων που ανεκαλύφθησαν στο προαύλιο του ναού (Ιωάννης Ομόγλου)

επιτύμβιες πλάκες από τάφους Συλλαίων που ανεκαλύφθησαν στο προαύλιο του ναού (Ιωάννης Ομόγλου)

Η καραμανλίδικη επιγραφή που υπάρχει στο υπέρθυρο του ναού

Η καραμανλίδικη επιγραφή που υπάρχει στο υπέρθυρο του ναού

Από την επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου στην έκθεση που έγινε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2013 για την παρουσίαση της ολοκληρωμένης ανακαίνισης του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο Τούρκος πρωθυπουργός χαιρετά τον Πρόεδρο της Ένωσης Συλλαίων κ. Τάκη Σαλκιτζόγλου

Από την επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου στην έκθεση που έγινε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2013 για την παρουσίαση της ολοκληρωμένης ανακαίνισης του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο Τούρκος πρωθυπουργός χαιρετά τον Πρόεδρο της Ένωσης Συλλαίων κ. Τάκη Σαλκιτζόγλου

Από την επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου στην έκθεση που έγινε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2013 για την παρουσίαση της ολοκληρωμένης ανακαίνισης του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο Τούρκος πρωθυπουργός χαιρετά τον Πρόεδρο της Ένωσης Συλλαίων κ. Τάκη Σαλκιτζόγλου

Από την επίσκεψη του Τούρκου πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου στην έκθεση που έγινε στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 2013 για την παρουσίαση της ολοκληρωμένης ανακαίνισης του ναού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Ο Τούρκος πρωθυπουργός χαιρετά τον Πρόεδρο της Ένωσης Συλλαίων κ. Τάκη Σαλκιτζόγλου

Η μονή του Αγίου Χαρίτωνος (Ακ Μοναστίρ) σε πρόσφατη φωτογραφία του 2014 ( φωτογραφία του λαξευμένου βράχου και άποψη της εισόδου του ναού της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας )

Η μονή του Αγίου Χαρίτωνος (Ακ Μοναστίρ) σε πρόσφατη φωτογραφία του 2014 ( φωτογραφία του λαξευμένου βράχου και άποψη της εισόδου του ναού της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας )

Η μονή του Αγίου Χαρίτωνος (Ακ Μοναστίρ) σε πρόσφατη φωτογραφία του 2014 ( φωτογραφία του λαξευμένου βράχου και άποψη της εισόδου του ναού της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας )

Η μονή του Αγίου Χαρίτωνος (Ακ Μοναστίρ) σε πρόσφατη φωτογραφία του 2014 ( φωτογραφία του λαξευμένου βράχου και άποψη της εισόδου του ναού της Παναγίας της Σπηλαιώτισσας )